Kancelaria Radców Prawnych w Ełku

pomoc prawnaKancelaria Radców Prawnych Marcin Bogdan i Wspólnicy z siedzibą w Ełku oferuje kompleksową pomoc prawną, w tym porady prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, fundacji, stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego. Usługi wykonują wykwalifikowani radcy prawni, są one świadczone przez naszą kancelarię prawną zarówno na podstawie jednorazowych zleceń, jak również podpisanych umów o stałą współpracę. Każdy radca prawny i prawnik posiada doświadczenie konieczne do wypełniania swoich obowiązków.

Zakres usług i kompetencji proponowanych przez naszych radców prawnych obejmuje przede wszystkim porady prawne i reprezentację klientów przed sądami powszechnymi w różnego rodzaju sprawach cywilnych, administracyjnych i gospodarczych. Jako profesjonalna kancelaria prawna specjalizujemy się również w prawie upadłościowym, rodzinnym, opiekuńczym oraz gospodarczym. Każdy współpracujący z nami prawnik stara się koncentrować w swojej działalności na różnych dziedzinach prawa, gwarantując sprawną i fachową obsługę oraz skuteczność ochrony interesów klientów. Radcy prawni starają się odpowiadać na pytania klientów w jak najszybszym czasie.

Kancelaria Radców Prawnych Marcin Bogdan i Wspólnicy wykonuje swoje usługi z indywidualnym podejściem do każdej sprawy, starając się jak najlepiej zrozumieć potrzeby klientów potrzebujących pomocy radcy prawnego, zapewniając zachowanie w tajemnicy każdej powierzonej informacji. Każdy nasz radca prawny udziela porad prawnych zgodnie z zasadami etyki zawodowej, kierując się przepisami prawa i wykonując swoje obowiązki rzeczowo oraz z należytą starannością.

Siedziba Kancelarii Radców Prawnych Marcin Bogdan i Wspólnicy mieści się w dogodnym miejscu na terenie miasta, ale nasi prawnicy świadczą usługi dla klientów z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto, ważnym punktem oferty naszej kancelarii jest reprezentacja klientów przed sądami w okolicach Ełku, między innymi w takich miastach, jak Olecko, Giżycko, Pisz oraz Grajewo.

Usługi

Z szerokiego wachlarza świadczony przez Kancelarię usług wyróżnić można następującego zakresy:

a) Obsługa prawna firm, w tym m. in.:

- opiniowanie, tworzenie i negocjowanie umów z kontrahentami,
- tworzenie spółek oraz ich oddziałów, zmiany w KRS, obsługa prawna posiedzeń organów spółek,
- zastępstwo procesowe ze szczególnym uwzględnieniem odzyskiwania należności oraz prowadzenia sporów pracowniczych, reprezentacja klientów
w negocjacjach, postępowaniach arbitrażowych, postępowaniach upadłościowych i naprawczych a także w postępowaniach i procedurach przed organami administracji publicznej;

b) Zlecenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in.:

- świadczenie obsługi prawnej w zakresie dziedziczenia ustawowego i testamentowego, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zachowku,
odpowiedzialności za długi spadkowe itp.;
- prowadzenie spraw sądowych w zakresie odzyskiwania należności od dłużników,
- reprezentowanie klientów w sprawach rozwodowych, o podział majątku wspólnego oraz sprawach rodzinnych

c) obsługa prawna jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

- stała pełna obsługa prawna,
- prowadzenie pojedynczych spraw sądowych,
- doradztwo i obsługa w zakresie prawa zamówień publicznych