GDZIE SZUKAĆ

porady prawnej w Ełku?

Klienci, którzy szukają porady prawnej, często nie wiedzą, czy dany radca prawny jest osobą sprawdzoną, zaufaną i czy można jej powierzyć swoją sprawę. Kancelaria Radców Prawnych Marcin Bogdan i Wspólnicy to znani i szanowani radcowie prawni. Kancelaria oferuje kompleksowe porady prawne na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a w szczególności w miejscowościach Ełk, Grajewo, Olecko, Suwałki, Augustów, Giżycko, Pisz i Gołdap.

• reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu sądowym (sądy powszechne oraz sądy polubowne), w postępowaniu egzekucyjnym oraz upadłościowym,

• obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie: sporządzania umów, statutów i innych aktów założycielskich, uchwał organów osób prawnych oraz obsługa ich posiedzeń (spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie),

• sporządzenie projektów umów i udział w negocjacjach,

• sporządzanie opinii prawnych,

• pośrednictwo w kontaktach z kontrahentami,

• analizy prawne dokumentacji,

• zakładanie i obsługa spółek, likwidacja spółek, restrukturyzacja i przekształcenia spółek prawa handlowego

 
PRAWO

handlowe i korporacyjne

 
PRAWO

cywilne

• windykacja przedsądowa oraz pomoc prawna i prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę,

• prawo nieruchomości, w tym m.in. sprawy z zakresu stwierdzenia zasiedzenia, ustanowienia służebności, zniesienia współwłasności,

• obsługa sektora nieruchomościowego (deweloperzy, spółdzielnie, wspólnoty),

• pomoc prawna i prowadzenie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, w sprawach o zachowek oraz o dział spadku,

• sporządzanie umów,

• reprezentacja w postępowaniach sądowych

• doradztwo oraz pomoc wykonawcom w przygotowywaniu ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

• doradztwo oraz pomoc zamawiającym w przygotowywaniu dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego,

• sporządzanie opinii dotyczących stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,

• sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacja w toku postępowania.

 
PRAWO

zamówień publicznych

 
PRAWO

rodzinne

• prowadzenie spraw o rozwód i separację,

• prowadzenie spraw o alimenty, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie kontaktów z dzieckiem,

• prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

• reprezentowanie pracowników oraz pracodawców przed sądem pracy,

• sporządzanie projektów umów o pracę i kontraktów menedżerskich,

• sporządzanie projektów aktów prawa wewnętrznego z zakresu prawa pracy, wymaganych przez Kodeks Pracy,

• pomoc prawna dla związków zawodowych,

 
PRAWO

pracy

 
PRAWO

administracyjne i samorządowe

• doradztwo jednostkom samorządu terytorialnego, organom administracji publicznej, jednostkom budżetowym i innym podmiotom sektora finansów publicznych,

• przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych,

przygotowywanie i opiniowanie projektów decyzji administracyjnych,

• sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,

• reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych,

• doradztwo stronom postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym wspieranie realizacji procesów deweloperskich oraz projektów inwestycyjnych oraz reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

 

KontaktPotrzebujesz pomocy prawnej bądź chcesz niezobowiązująco poznać warunki jej świadczenia?

Zadzwoń, napisz lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.